hizmet sunduğumuz sigorta branşları

hizmet sunduğumuz sigorta branşları
* CAN SİGORTALARI
 
     • Sağlık Sigortaları
     • Hayat Sigortaları
     • Ferdi Kaza Sigortaları
     • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları
     • Seyahat Sağlık Sigortaları
     • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortaları
 
* SORUMLULUK SİGORTALARI
 
     • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları
     • Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları (Trafik Sigortaları)
     • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortaları
     • Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortaları
     • İşveren Sorumluluk Sigortaları
     • Üçüncü Kişilere Karşı Mali Mesuliyet Sigortaları
     • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
     • Mesleki Sorumluluk Sigortaları
     • Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
     • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortaları
     • Ürün Sorumluluk Sigortaları
     • Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları
     • Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
     • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
     • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
     • Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları