medikal ekspertiz, dosya değerlendirme

medikal ekspertiz, dosya değerlendirme
Ana hedefimiz, risk analizlerinin doğru yapılarak, personel üzerindeki yükü ve maliyetleri doğru, tarafsız tespitlerle minimize etmektir.
 
Tüm Sorumluluk ve Can Sigorta poliçelerinden kaynaklanan her türlü bedeni hasarda, aşağıda yazılı ayrıma göre değerlendirme yapılmaktadır.
 
A-Tedavi Dosyaları Tetkiki
 • Tedavi giderlerinin sağlık mevzuatına uygun olup olmadığı,  sigorta şirketinin tercihine binaen SUT/BUT veya TTB  Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanması,
 • Kaza  tutanakları ve ilk hekim  raporları üzerinden gelecek muhtemel tedavi giderlerinin hesaplanması
 • Geçici işgöremezlik süresi
 
B-Sürekli Sakatlık Dosyaları Tetkiki
 • Bedeni tazminata konu dosyalarda evrakın temin edilmesi,
 • Konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz ile sürekli sakatlığın, kaza ile nedenselliğinin tespiti, 
 • Sürekli sakatlık oranları ile ilgili risk analizinin yapılması
 • Tedavisi henüz tamamlanmamış muallak dosyalarda, olası minimal ve maksimal oranların tespiti ve/veya sakatlık oranı çıkıp çıkmayacağına dair ilgili gerekçeli rapor oluşturulması,
 • Sakatlık oranı doğruluğu ve tespitine ilişkin tüm illerde hekim kadromuz refakatinde Sağlık Kurulu organizasyonlarının yapılması,
 • Yerinde görüş ve medikal durum değerlendirmesi,  
 • Sakatlık dosyalarına ilişkin İtiraz Prosedürünün başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • İş kazalarının oluş şeklinin incelenmesi, kusurun tespiti, 
 • Talep halinde kaza yerine gidilerek ilgili hususlarda iş güvenlik uzmanları tarafından inceleme yapılması, 
 • Meslek hastalıklarının tespiti,
 • Kaza esnasındaki alkol düzeyi ve alkolün sürüş emniyeti üzerine etkisi ile ilgili uzman görüşü, özel bilirkişi raporu düzenlenmesi,
 
C-Vefat Dosyaları Tetkiki
 • Konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz ile kaza ile ölümdeki nedensellik tespiti,