tıbbi uygulama hataları (malpraktis)

tıbbi uygulama hataları (malpraktis)
Tıbbi uygulamanın tazminata konu olması halinde;
 
  • Hekim adına iddia edilen eylemin tıbbi uygulama hatası ya da komplikasyon hatası olup olmadığı, 
  • Ortaya çıkan istenmeyen sonuçta hizmet kusurunun etkisinin bulunup bulunmadığı,
  • Sigortalı hekimin kusuru halinde, kusur oranı tespiti,
  • Belgelerin temin edilmesi,