top of page

Bedeni Hasar Yönetimi

Smiling lawyer, realtor or financial adv

Bedeni Hasar Yönetimi

  • Hasar dosya açılması (Belge ile başvuru),

  • Dosya kontrol edilmesi,

  • Eksik evrak bildirim ve Muhaberat takibi,

  • Tıbbi görüş verilmesi,

  • Destekten Yoksun Kalma Ve Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplanması  (Aktüerya),

  • Hasar onay ve ödemenin değerlendirilmesi

bottom of page